bij wie ben ik verzekerd (uitvaart)


20 augustus 2013

Vraag nummer: 35357

Mijn uitvaart verzekeringspapieren zoekgeraakt; kunt u dat achterhalen?
Groet,
R.van Diggelen

Antwoord:

Geachte heer,

Er is geen centrale registratie van afgesloten verzekeringen. Zonder enige vorm van informatie is het vrijwel onmogelijk te achterhalen of u ergen verzekerd bent. U kunt proberen via een dienst die verzekeraars wel bieden iets te vinden.
Ga daarvoor naar www.allesoververzekeren.nl Kies het tablad "Thema's" en vervolgens "oude polis zoek". U kunt dan zoekvraag indienen.

et vriendelijke groet,
J. Zwaanswijk

Update: Per 1 december 2015 is er een nieuwe site waar iedereen kan vastleggen of en waar men een uitvaartverzekering heeft: http://www.uitvaartverzekeringsregister.nl

Op de site kan iedereen vastleggen of men wel of geen uitvaartverzekering heeft. En zo ja, bij welke maatschappij. Vergelijk het met het donorregister. Ook als je vast laat leggen dat je geen verzekering hebt, biedt dat nabestaanden duidelijkheid.

Door te zoeken op het BSN nummer en geboortedatum van de overledene kunnen nabestaanden later eenvoudig opvragen of er voor hun dierbare overledene wellicht ooit een uitvaartpolis is afgesloten.
Zo wordt voorkomen dat iemand jarenlang heeft betaald voor zijn uitvaartverzekering maar dat de polis nooit wordt uitgekeerd omdat de nabestaanden er niet van op de hoogte waren.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE