Bij welke uitvaartverzekering ben ik verzekerd


6 mei 2013

Vraag nummer: 34441

Door de vele verhuizingen zijn er waarschijnlijk papieren zoekgeraakt. mijn vader weet te vertellen dat hij rond 1970 een uitvaartverzekering voor mijn zus heeft afgesloten. hij heeft toen in een keer het hele bedrag betaald en de polis meegekregen (of die is later opgestuurd)
Hij weet zeker dat dit in Den Haag was. Hij weet ook zeker dat hij het heeft gedaan. Hij weet niet meer bij welke maatschappij. Omdat de maatschappijen de afgelopen jaren hun namen hebben veranderd.
Onze vraag is nu , wat moet onze werkwijze zijn om erachter te komen waar deze polis is afgesloten.

Antwoord:

Geachte mevrouw, mijn heer,

Er is geen centrale registratie van afgesloten (uitvaart)verzekeringen. Als u geen enkele informatie meer heeft, wordt het bijzonder lastig na te gaan of er ooit ergens een verzekering is gesloten. Beste is nog eens goed te zoeken naar polissen of ten minste correspondentie waar uit blijkt of en zo ja waar er een verzekering gesloten is.

Het verbond van verzekeraars kan onder de aangesloten leden een verzoek indienen om na te gaan of er bij hen een polis bekend is. Dat biedt echter weinig zekerheid omdat er heel veel uitvaartverenigingen door fusies en overnames niet meer bestaan. De verplichtingen daarvan zijn wel overgenomen door bijvoorbeeld uitvaartverzekeraars, maar zij kunnen zonder gegevens meestal daarvan in hun administratie niets meer herleiden.Maar het is het proberen waard. Gaat u daarvoor naar de website www.allesoververzekeren.nl en klikt u op "thema's" en vervolgens op "oude polissen". U kunt dan een formulier downloaden waarmee u een verzoek kunt indienen.

Met vriendelijke groet,
J. Zwaanswijk

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >