bestaan van polis


22 april 2014

Vraag nummer: 38134

Mijn ouders hebben in het verleden een uitvaartverzekering afgesloten. Deze verzekering is al een groot aantal jaren premievrij.
Beide ouders, ruim 90 jaar, zijn beiden sterk dementerende en kunnen mij niet meer vertellen bij welke maatschappij de polis is afgesloten. Kunt u mij vertellen of ik hiervoor een centraal register kan raadplegen?

Antwoord:

Geachte mevrouw, mijnheer,

Helaas, er is geen centraal register van afgesloten verzekeringen. Wellicht kunt u in de administratie nog enige gegevns achterhalen bij welke instantie de verzekeringen zouden zijn afgesloten. Vaak zijn dit niet meer bestaande instewllingen, maar veelal hebben dei wel een rechtsopvolger. Als u de volledige naam weet te achterhalen en dit doorgeeft, kan ik wel voor u controleren of er een rechtsopvolger is.

Mocht u niets meer kunnen vinden, dan is er nog een zoekservice die de gezamenlijke verzekeraar hebben opgezet. Daarvoor gaat u naar de website www.allesoververzekeren.nl/themas/verloren-levensverzekeringspolis
Daar vindt u de spelregels waaraan u moet voldoen om een zoekopdracht te kunnen plaatsen.

Met vriendelijke groet,
J. Zwaanswijk


Update: Per 1 december 2015 is er een nieuwe site waar iedereen kan vastleggen of en waar men een uitvaartverzekering heeft: http://www.uitvaartverzekeringsregister.nl

Op de site kan iedereen vastleggen of men wel of geen uitvaartverzekering heeft. En zo ja, bij welke maatschappij. Vergelijk het met het donorregister. Ook als je vast laat leggen dat je geen verzekering hebt, biedt dat nabestaanden duidelijkheid.

Door te zoeken op het BSN nummer en geboortedatum van de overledene kunnen nabestaanden later eenvoudig opvragen of er voor hun dierbare overledene wellicht ooit een uitvaartpolis is afgesloten.
Zo wordt voorkomen dat iemand jarenlang heeft betaald voor zijn uitvaartverzekering maar dat de polis nooit wordt uitgekeerd omdat de nabestaanden er niet van op de hoogte waren.

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn