Wet in 2014 aangepast. Afkoop uitvaartpolis?


2 augustus 2014

Vraag nummer: 39254

Geachte heer, mevrouw,

Mijn schoonvader kreeg bericht van Monuta, dat per 1 juli de uitvaartpolis afkoopbaar is, omdat de wet aangepast is per 2014.
Nu heb ik een uitvaart geldpolis bij Ardanta (voorheen ASR) is deze ook afkoopbaar?

Antwoord:

Geachte mevrouw, mijnheer,

Een dergelijke wetswijziging is mij niet bekend en lijkt mij ook zeer onwaarschijnlijk. Of een uitvaartverzekering afgekocht kan worden is geen wettelijk recht maar een al dan niet contractueel overeengekomen recht. Afkopen kan wel een fiscaal gevolg hebben.

Als u een uitvaartverzekering wil afkopen, moet u contact opnemen met de desbetreffende verzekeringsmaatschappij. Als afkopen wordt toegelaten, is dat overigens in de regel financieel weinig aantrekkelijk.

Met vriendelijke groet,
J. Zwaanswijk

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE