Waarde verzekering en premievrijmaken


25 november 2013

Vraag nummer: 36503

Geachte heer,

Ik heb al jaren een uitvaartverzekering met recht op winstdeling. De opgebouwde waarde is nu zodanig dat ik deze premievrij heb gemaakt. Regelmatig heb ik ook een overzicht gekregen van de opgebouwde waarde van de verzekering. Ik was nogal verrast dat de premievrije waarde echter flink minder (-29%) bleek na de premievrijmaking, reden voor mij om niet akkoord te gaan en te vragen naar de berekening van deze waarde (incl. kosten, opgebouwde premie, winstdeling etc.), met name omdat de verzekering al zo lang loopt (>15 jr). Op mijn vraag of de winstdeling al verrekend was is positief geantwoord. Ik vind het vreemd dat kennelijk de kosten dan leiden tot -29% waarde, of zie ik daar iets over het hoofd?

Mvrgr.
A.Herrebrugh

Antwoord:

Geachte mevrouw, mijnheer,

Premievrijmaken van een polis leidt altijd tot een verlaging van de verzekerde waarde. Het verzekerde bedrag is immers gebaseerd op de veronderstelling dat gedurende de statitische looptijd van de verzekering (tot de statistische leeftijd waarop de verzekerde overlijdt) premie wordt betaald. De verzekeringsmaatschappij ontvangt na het opremievrij maken van de polis geen verdere premies meer. In actuariƫle zin wordt op het moment van premievrijmaken, de opgebouwde waarde aangewend als koopsom voor een nieuwe verzekering met ee lager kapitaal. Opgebouwde winstrechten worden daarin integraal overgenomen.

Met vriendelijke groet,
J. Zwaanswijk

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >