waarde bedrag in 2014


17 maart 2014

Vraag nummer: 37705

ik heb een begrafenispolis ad
fl. 300,- uit 1949. Ik kan deze afkopen en krijg dan € 100,-.
Klopt dit wel. Nu is die 300 gulden toch veel meer waard.

Antwoord:

Uw informatie is wel wat sumier, maar ik denk wel dat de afkoopwaarde klopt. Het bedrag van fl.300,- is het verzekerde bedrag dat beschikbaar komt direct na overlijden. Door de polis af te kopen, wordt het uitkeringsmoment vervroegd en dat is lager dan de verzekerde waarde, nog afgezien van de kosten.

Bovendien, als de polis al winstdelend, was, wordt een winstdeling waarmee de waarde van de polis kan toenemen alleen berekend over een deel van de al betaalde premie. Dat is het premiedeel dat niet nodig was ter dekking van de kosten en het risico van vroegtijdig overlijden. Een technisch verhaal, maar de hoogte van de vastgesteld afkoopwaarde komt mij zeer reeël voor.

Met vriendelijke groet,
J. Zwaanswijk

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE