uitvaartverzekering verhogen


7 september 2014

Vraag nummer: 39780

ik wil mijn uitvaartverzkering verhogen , (bij klaverblad) nu heb ik gebeld , het loopt nl via een tussenpersoon en zou ik distriebutiekosten moeten betalen ,240 euro , is er een andere manier , ik ben verzekerd voor 4000

Antwoord:

Geachte mevrouw, mijnheer,

Verzekeringsmaatschappijen moeten inderdaad vermelden welke kosten zij in rekening brengen naast de premie. Distributiekosten zijn de kosten die de verzekeraar maakt voor administratie, poliskosten e.d.

Alternatief is om de polis niet te verhogen, maar een spaarrekening te openen. Dan worden geen kosten in rekening gebracht en spaart u het tekort bij elkaar op een manier die u het beste past. Enige risico daarbij, is dat het overlijden plaatsvindt op een momet dat er nog niet voldoende gespaard is. De erfgenamen moet een eventueel tekort dan aanvullen.

Met vriendelijke groet,
J. Zwaanswijk

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE