Specificatie afkoopberekening


23 augustus 2014

Vraag nummer: 39485

Beste heer Zwaanswijk,

Wat fijn dat er een website is waar men (en ik dus ook) met dit soort vragen terecht kan!

Mijn vraag is de volgende: Ik heb om een afkoopvoorstel gevraagd bij de betreffende uitvaartverzekeraar voor twee oude afbetaalde begrafenispolissen, Zij stellen een (zeer gering) afkoopbedrag voor en geven geen specificatie hoe dit bedrag tot stand is gekomen. Ik heb met hen gebeld en zij zeggen dat zij nooit een berekening geven en dus alleen het afkoopbedrag melden.
Mag dat? Is een verzekeraar niet verplicht om transparant te zijn hierover?
Graag hoor ik van u. Al vast mijn dank.

Antwoord:

Geachte mevrouw, mijnheer,

Als de verzekeringsmaatschappij de afkoopwaarde opgeeft, dan moet men ook de hoogte van dat bedrag kunnen verklaren. Ik ben met u eens dat men daarin transparant moet zijn.

Of u er wat mee opschiet is overigens de vraag. Het is in de regel wel juist en verklaarbaar dat de afkoopwaarde slechts een zeer gering bedrag vertegenwoordigt, ook al omdat het vaak om oude polissen gaat met geringe verzekerde bedragen of een lage waarde.

U moet wat dat betreft een verzekering ook niet zien als een soort spaarrekening en de premie dus niet als een inleg daarop.

In grote lijnen komt een afkoopwaarde als volgt tot stand:
U betaalt premie voor een uitvaartverzekering. Die premie is de prijs die verschuldigd is voor het risico dat de verzekeringsmaatschappij loopt, namelijk de uitkering of de dienst die zij moeten verrichten na het overlijden van de verzekerde. Als iedereen zich aan de statistieken zou houden, zou iedereen op dezelfde leeftijd overlijden en zou een verzekering zinloos zijn (dan kun je net zo goed sparen). Maar statistieken zijn nu eenmaal gebaseerd op de "wet van de grote getallen". Dooreen genomen bereikt men een bepaalde leeftijd maar de een overlijdt later en een ander eerder. Met een deze sterftekans houdt de verzekeraar rekening bij het bepalen van de premie. Vandaar dat een jongere veel minder premie betaalt dan een oudere voor dezelfde verzekering.

Daarnaast bestaat de premie ook uit kosten. De verzekeraar moet immers kosten maken om het bedrijf te kunnen uitoefenen. Die kosten worden onderscheiden in eerste en doorlopende kosten. Die eerste kosten hebben betrekking op zaken als kosten van aquisitie, medische keuringen, verwerken van aanvragen, (destijds)provisie voor tussenpersonen, ditributiekosten, poliskosten e.d.Het klink wellicht vreemd, maar die eerste kosten zijn verhoudingsgewijs hoger dan de eerste premies die u betaalt. Die eerste kosten worden gedurende een zekere periode dat de verzekering loopt door de verzekeraar "terugverdient". Daar zit overigens ook een risico voor de verzekeraar, mamelijk dat een verzekerde overlijdt voordat die periode is verstreken. De verzekeraar moet dan de verzekerde prestatie leveren en heeft ook de eerste kosten nog niet terugverdient. Dat zijn factoren die acturieel berekend worden en van invloed zijn op de hoogte van de premie.

ls een verzekering langer loopt, zal er op enig moment een bepaald "overschot" ontstaan. Dat "overschot" bouwt overigens pas na langere tijd op. Moderne verzekeringen zijn winstdelend. De mate van winstdeling is mede bepalend voor de hoogte van de afkoopwaarde. Oude polissen waren/zijn echter niet winstdelend en dus zal de afkoopwaarde daarvan beduidend lager zijn dan van een vergelijkbare moderne verzekering na gelijke looptijd.

In de regel is een uitvaartverzekering niet afkoopbaar, maar veel verzekeringsmaatschappijen zijn coulancehalve wel bereid afkoop van oudere polissen toe te staan.

Ik kan mij overigens wel voorstellen dat de verzekeraar in kwestie de actuariƫle berekening van de afkoopwaarde niet paraat heeft. Dat zijn immers variabelen die in het automatiseringssysteem zijn verwerkt. Dit handmatig gaan berekenen en verklaren is over het algemeen een enorm lastige en dus tijdrovende klus.

Met vriendelijke groet,
J. Zwaanswijk

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE