RVS Uitvaartkostenpolis


11 april 2012

Vraag nummer: 28071

Genoemde polis is inmiddels zo ongeveer 40 jaar geleden afgesloten. Hij is premievrij. Met toestemming van mijn ouders wilde ik deze laten uitbetalen om een familiegraf te kunnen aankopen. RVS rekent nu vreselijke kosten hiervoor, zodat er haast niets overblijft. Het verzekerd bedrag inclusief winst in 2011 bedraagt 3.026 men wil 700 uitbetalen. Mag dit?

Antwoord:

Geachte mevrouw, mijnheer,

De afkoopwaarde heeft op zich weinig te maken met het verzekerde bedrag. Dat bedrag is het bedrag dat de verzekeringsmaatschappij moet uitkeren als de verzekerde gebeurtenis zich voordoet. Dat kan kort na het sluiten van de verzkering zijn en daarin ligt het risico voor de verzekeringsmaatschappij. Een deel van de premie is bedoeld dit risico te verzekeren (de zogeheten risicopremie). Dat deel van de premie maakt geen deel uit van de afkoopwaarde. De afkoopwaarde is dus het bedrag aan de betaalde premie, minus de risicopremie en minus eventuele kosten, eventueel verhoogd met winstbijschrijving. Vuistregel is dat de afkoopwaarde halverwege de looptijd van de verzekering ongeveer 50% van de betaalde premie is. Verwar een verzekering daarom niet met bijvoorbeeld een bankspaarrekening. Het saldo daarvan is van u. Het verzekerde kapitaal van een verzekering is opeisbaar na overlijden. Niet eerder. Afkoop van een verzekering is per definitie onvoordeling.

Met vriendelijke groet,
J. Zwaanswijk

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE