Premie vrijstelling?


24 april 2014

Vraag nummer: 38151

Ik ben vanaf 13.april 65, jaar heb een uitvaartverzekering met winsbrief, mijn vraag is, wordt deze nu premie vrij?

Antwoord:

Geachte mevrouw, mijnheer,

Dat kan via dit forum niet worden nagegaan. Het antwoord op uw vraag kan alleen door de desbetreffende verzekeringsmaatschappij worden gegeven. Overigens zou u ook in de polis moeten kunnen nalezen, of deze vanaf een bepaalde datum prenmievrij is. Een winstdelingsbrief zegt daar niets over. Die is alleen bedoeld om u te informeren over de hoogte van de bij het verzekerde kapiotaal bijgeschreven winstaandeel.

Ik adviseer u uw vraag te stellen aan de verzekeringsmaatschappij.

Met vriendelijke groet,
J. Zwaanswijk

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE