pers gegevens aanvraag uitvaartverzekering


11 juli 2012

Vraag nummer: 28641

Ik zou graag willen weten of het noodzakelijk is om op het aanvraagformulier te melden dat mijn zoon een psychiater bezoekt inzake ADHD en dat hij Ritalin gebruikt.
Ik kan me voorstellen dat men een bepaalde inschatting wil maken over de gezondheid van de klant maar wil deze gegevens over mijn zoon alleen vermelden indien ik zeker weet dat ik daartoe verplicht ben.
M.vr.gr.

Antwoord:

Geachte mevrouw, mijnheer,

Dat hangt er van af of de verzekeringsmaatschappij vragen over de gezondheid stelt. U bent verplicht naar waarheid te antwoorden als hierover iets wordt gevraagd. Maar in de regel wordt voor een uitvaartverzekering slechts in beperkte mate vragen gesteld over de gezondheid. Wordt er een expliciete vraag gesteld, moet u dus zeker naar waarheid antwoorden. Worden geen specifieke vragen gesteld uiteraard niet.

Met vriendelijke groet,
J. Zwaanswijk

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE