overstappen naar andere uitvaartverzekering


5 november 2012

Vraag nummer: 32608

Hallo,

Ik wil graag overstappen naar een andere uitvaartverzekering omdat ik dan voor minder per maand voor een groter bedrag verzekerd ben. Het bedrag wat ik al die tijd bij mijn huidige verzekering heb betaald blijft staan tot mijn overlijden. Mogen ze dit doen of heb ik recht op dit geld. En als ze dit geld 'bewaren' krijg ik er dan ook rente van?

Met vriendelijke groet,

Udo Posthuma

Antwoord:

Geachte mevrouw, mijnheer,

Een verzekering is niet vergelijkbaar met een "spaarrekening". U betaalt premie voor een prestatie die de verzekeringsmaatschappij moet leveren na overlijden van de v erzekerde. Wat die prestatie is, is weergegeven in de polis en de polisvoorwaarden.
Uw premie ": staat" dus niet bij de verzekeringsmaatschappij, maar wordt gebruikt om het overlijdensrisico te dekken. Immers, zou u kort na het sluiten van de verzekering overlijden, moet de verzekeringsmaatschappij de volledige verzekerde prestatie leveren, ongeacht de vraag of en hoeveel premie er is betaald. Dus ja, de verzekeringsmaatschappij keert geen geld uit als u wilt overstappen naar een andere verzekeringsmaatschappij. U zou kunnen vragen of de verzekering kan worden afgekocht, maar dat is financieel in ieder geval niet voordelig. Immers, het deel van de premie dat gebruikt wordt voor de financiering van vroegtijdig overlijden, maakt per definitie geen deel uit van de afkoopwaarde.
Of de verzekering winstdelend is, moet blijken uit de verzekeringsvoorwaarden.

Met vriendelijke groet,
J. Zwaanswijk

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE