Inconsistent Premiestelsel


9 september 2009

Vraag nummer: 24470  (oude nummer: 13781)

L.S.

Via mijn moeder zijn mijn broertje en ik aangesloten bij een begrafenis-vereniging (o.w.) vanaf onze jongste jaren. Kijkend naar de premie die we moeten betalen, moeten we fors meer betalen dan iemand die nu bij deze vereniging zou instappen met dezelfde leeftijd als wij hebben op dit moment!!! Dat betekent dus dat we dubbel gepakt worden, we moeten en nu meer premie betalen en dan is er ook nog eens de premie die in het verleden reeds voldaan is. Biedt de wet tegen dit soort bizarre constructies met enorme ongelijkheid en onevenwichtigheid enige bescherming???

Antwoord:

Geachte heer Ghijsen,

Op zich klopt dit wel, alhoewel ik uw ergernis wel kan voorstellen.
In de premie van een uitvaartverzekering zit enerzijds een inhaaleffect (een "vergrijzingsaanpassing")en anderzijds een risico-element.

Dat wordt het volgende onder verstaan: jonge verzekerden betalen relatief gezien een (te) lage premie. Dat heet ook wel een solidariteitsbeginsel. Het risico van overlijden is uiteraard ook kleiner dan van een ouder iemand. Naarmate men ouder wordt, stijgt het risico en in evenredigheid daarmee de premie. Dat uw premie nu hoger is dan wanneer u nu een nieuwe verzekering sluit wordt daardoor gedeeltelijk verklaard. Er zit in de premie voor een nieuwe verzekering van een ouder iemand minder solidariteitsheffing.

Uiteraard heeft u in het verleden geen premie voor niets betaald: vanaf het moment dat de verzekering is gesloten, loopt de verzekeringsmaatschappij immers het risico dat u of een van de medeverzekerden voortijdig overlijdt. In dat opzicht wordt u dus niet "dubbel gepakt".

Wettelijk gezien heeft u het recht na een aangekondigde premieverhoging de verzekering op te zeggen. U zou dan op dat moment een nieuwe verzekering kunnen sluiten (tegen een wellicht lagere premie). Dit wettelijke recht is opgenomen in boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, artikel 7:940 lid 4.

Met vriendelijke groet,
J. Zwaanswijk

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE