hoogte van negatieve bijtelling van de premies


30 november 2012

Vraag nummer: 32887

Ik denk er over om één van mijn begrafenispolissen af te kopen.
Omdat ik geen idee heb van de fiscale gevolgen, zou ik graag willen weten wat ik moe verstaan, zoals in de titel van mijn vraag en hoe ik het bedrag kan berekenen waarvoor de fiscus mogelijk gaat aanslaan.
Alvast mijn dank.
Tina van der Maas

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Nog afgezien van het feit dat afkoop van een begrafenisverzekering erg onvoordelig is (en het niet altijd door de verzekeringsmaatschappij wordt gefaciliteerd), kan ik u helaas geen indicatie geven van de eventuele fiscale gevolgen (als die er al zijn). Dat hangt namelijk van veel factoren af, zoals de belastingschijf waarin u valt, de omvang van de heffingskorting e.d. Het is bovendien afhankelijk van de vraag pof de verzekeraar gehouden is de belastingdienst te informeren. Ik kan u in dit geval slechts adviseren uw vraag voor te leggen aan de verzekeringsmaatschappij (met name of de verzekering afkoopbaar is en zo ja welk bedrag u dan kunt verwachten) en aan de belastingdienst.

Met vriendelijke groet,
J. Zwaanswijk

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE