crematie verzekering


4 juni 2012

Vraag nummer: 28395

In 1984 heb ik een geheel verzorgde geindexeerde crematieverzekering afgeloten bij Stichting L.P.U. in Maastricht. In april 2010 ontving ik het bericht dat de verzekerng was overgenomen door axent te Groningen met alle rechten en plichten. Op 11 mei 2012 ontving ik het bericht dat het verzekerd bedrag €3.399,24 is. Mijn vraag is moet ik dit accepteren daar ik nooit een geldbedrag verzekerd heb ?
m.v.g. W.Outjers

Antwoord:

Geachte mevrouw, mijnheer,

Vroeger werden uitvaartverzekering gesloten op basis van een bepaalde dienstverlening. Er wordt een geheel verzorgde uitvaart verzekerd. Echter, de uitvaartkosten zijnn in de loop van de tijd enorm gestegen, terwijl de premiebetalingen gelijk bleven.Er ontstond een wanverhouding tussen de kosten van de uitvaart en het vermogen dat de verzekeringsmaatschappij daarvoor beschikbaar had. Simpel gezegd: de verplichtingen konden niet meer worden nagekomen met de te lage premies. In vrijwel alle polisvoorwaarden is vastgelegd dat een verzekeringsmaatschappij het recht heeft om de verzekeringen tussentijds te wijzigen (dat heet in verzekeringsjargon de "en-bloc bepaling"). Er zijn indrdaad veel verzekeringsmaatschappijen die van dat recht gebruik hebben gemaakt door de dienstverlening te koppelen aan de maximum bedrag (het door u genoemde verzekerde bedrag).

Met vriendelijke groet,
J. Zwaanswijk

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE