begrafenispolissen


29 juli 2011

Vraag nummer: 25390

Op 30 juli 1992 kocht ik voor ca. F 8000,= een natura uitvaart
verz. waarvoor ik een polis kreeg. Op 28 okt. 1992 zond ik 4 uitv. polissen tot een totaalbedrag ad. F 1437,= aan de verz.mij die de ontvangst bevestigde . Ik deed dit onwetend en abusievelijk. Kan ik de polissen terugvragen?

Antwoord:

Geachte heer Vroomans,

Het is mij niet bekend waarom u de polissen naar de verzekeringsmaatschappij heeft verstuurd. Als dat is om de lopende polissen om te zetten in één nieuwe polis, dan is de waarde van die lopende polissen ingebracht in de nieuwe polis en zijn de oude polissen vervallen. Als u zu abusievelijk naar de verzekeringsmaatschappij heft gestuurd, kunt u ze uiteraard terugvragen.

Met vriendelijke groet,
J. Zwaanswijk

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE