afkopen


24 oktober 2012

Vraag nummer: 32406

kan ik mijn uitvaart afkopen

Antwoord:

Geachte mevrouw, mijnheer,

Ik neem aan dat u bedoelt het afkopen van uw uitvaartverzekering. Of dat mogelijk is, is afhankelijk van wat daar over in de verzekeringsvoorwaarden is geregeld. Ik adviseer u deze vraag voor te leggen aan uw uitvaartverzekeringsmaatschappij. Overigens is afkoop van een uitvaartverzekering vrijwel nooit zinvol. De afkoopwaarde is in de regel zeer beperkt. De premie die u (heeft) betaald voor de verzekering, bestaat voor het overgrote deel uit zogeheten overlijdensrisicopremie. Dat is het deel van de premie dat nodig is om het risico van (vroegtijdig) overlijden van de verzekerde te financieren. Immers, al direct na het tot stand komen van de uitvaartverzekering, is de verzekeringsmaatschappij de volledige verzekerde prestatie verschuldigd, ook als dat overlijden direct na het sluiten van de verzekering plaatsvindt. Dat deel van de premie maakt per definitie geen deel meer uit van de afkoopwaarde. Daarbij kan ook een rol spelen dat in het verleden uitvaartverzekeringen niet winstdelend waren. De afkoopwaarde bestaat dan alleen uit een nominaal bedrag. Tot slot kan afkopen fiscaal oninteressant zijn. In het verleden waren de premies namelijk als bijzondere kosten aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Als de verzekering niet op de reguliere wijze tot uitkering komt, kan de fiscus de eventuele afkoopwaarde als belastbaar aanmerken. Het is daarbij niet van belang of de premie destijds daadwerkelijk als bijzondere kostenpost is angemerkt bij de aangifte inkomstenbelasting.

Met vriendelijke groet,
J. Zwaanswijk

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE