afkopen


4 november 2011

Vraag nummer: 26586

als ik mijn polis akoop? wat kan ik verwachten?

Antwoord:

Geachte mevrouw, mijnheer,

Hoeveel de afkoopwaarde is, moet u nopvragen bij de verzekeringsmaatschappij, maar hou rekening met een erg laag bedrag. Een deel van de premie die u heeft betaald, is zogeheten risicopremie. Dat is de premie die u verschuldigd bent om het risico van vroegtijdig overlijden af te dekken. Immers als de verzekerde kort na het sluiten van de verzekering zou overlijden, is de verzekeringsmaatschappij direct de volledige verzekerde prestatie verschuldigd ook al staat daar nog geen of nauwelijks premie tegenover. Dit deel van de premie ziet u niet terug in de afkoopwaarde. Het is voorts maar de vraag of afkoop mogelijk is. De premie voor een uitvaartverzekering was namelijk in het verleden aan te merken als "Bijzondere kosten" en mitsdien onder aftrekbaar voor de inkomstenbelasting als het totaal bedrag aan bijzondere kosten een bepaalde grens overschreed. Ik adviseer u te informeren bij de verzekeringsmaatschappij of de polis afkoopbaar is en zo ja, wat de afkoopwaarde is.

Met vriendelijke groet,
J. Zwaanswijk

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE