afkopen verzekering


4 november 2011

Vraag nummer: 26587

als ik mijn verekering af wil kopen? wat kan ik verwachten?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Ik geloof dat ik uw vraag al eerder heb beantwoord.Maar zekerheidshalve: de afkoopwaarde moet u opvragen bij de verzekeringsmaatschappij. Afkopen van een natura-uitvaartverzekering is vaak niet mogelijk omdat daaraan fiscale consequenties verbonden kunnen zijn. Als afkoop wel mogelijk is, dan moet u rekening houden met een slechts gering bedrag. De premie die u heeft betaald, is grotendeels risicopremie. Dat is de premie die nodig is om het risico van vroegtijdig overlijden te verzekeren. Immers, als de verzekerde kort na het sluiten van de verzekering zou komen te overlijden, is de verzekeringsmaatschappij, ondanks dat nog geen of weinig premie is betaald, de volledige verzekerde prestatie direct verschuldigd. Dit aanzienlijke deel van de premie maakt in ieder geval geen deel meer uit van de afkoopwaarde.

Met vriendelijke groet,
J. Zwaanswijk

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE