afkoop


30 maart 2012

Vraag nummer: 27987

ik wil vragen als ik ga reemigreren of ik een afkoopsom krijg van mijn uitvaartverzekering en hoeveel dat is?

Antwoord:

Geachte mevrouw, mijnheer,

Een uitvaartverzekering is in de regel wel afkoopbaar (mits dit recht ook in de polisvoorwaarden is opgenomen), maar het bedrag van de afkoopwaarde is in de regel laag. Dat komt omdat het bedrag dat u heeft betaald aan premie, voor een belangrijk deel bestaat uit zogeheten risicopremie. Dat is de premie die nodig is om het risico van vroegtijdig overlijden te dellen. Dat ziet u dus niet terug in de afkoopwaarde. Vuistregel is dat de afkoopwaarde ongeveer 50% van de betaalde premie is.

Met vriendelijke groet,
J. Zwaanswijk

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE