"Verdwenen" overgenomen polis Monuta


10 februari 2020

Vraag nummer: 60000

Goedemiddag,

Voor een nabestaande ben ik bezig met het laten uitkeren van de op haar moeders naam afgesloten uitvaartpolissen. 1 daarvan is een polis van "Stichting Ons Begrafenisfonds te Zwolle". Het lijkt een naturapolis te betreffen die uitkeert bij overlijden in bijvoorbeeld volgkoetsen met paarden en lakeien, dragers en aanzeggingen in de buurt. Voor die tijd een complete uitvaart, (exclusief de kosten van de begraafplaats).
De premie bedroeg 7 cent per week, en deze moest betaald worden van 11-9-1958 t/m 11-9-1975.
Volgens het gemeente archief van Zwolle zijn deze polissen in 1977 overgenomen door Monuta. Hiervan heb ik een kopie proces verbaal weten te achterhalen omdat Monuta in eerste instantie ontkende dit te hebben overgenomen.
Nu geven ze inmiddels toe dat zij dit fonds hebben overgenomen, maar wel slechts de “actieve polissen”. De polis van mevrouw hoorde daar niet bij volgens hen, dus Monuta wil daarom slechts tegemoet komen met een coulance uitkering van €227,-. Mocht de familie met een bewijs van overname of afschrift kunnen aantonen dat de verzekering nooit is opgezegd, dan willen ze het nogmaals bekijken. De familie heeft echter nooit een bewijs van overname ontvangen en zij hebben niet opgezegd. Afschriften zijn er niet omdat de premie betaling eindigde in 1975.
Het lijkt mij dat de verzekering moet kunnen aantonen dat de polis is opgezegd/ beëindigd en niet de nabestaanden. Dat zou de omgekeerde wereld zijn dacht ik zo.
Mijn vraag is als volgt; zit Monuta hier fout? En zo ja; wat moeten zij redelijker wijs uitkeren? (Ik kwam op een bedrag van €3400,- die de kosten van vervoer, volgers, dragers, drukwerk en een kist anno nu ongeveer dekken.)

Hopelijk heeft u het antwoord, waarvoor alvast dank!

Hartelijke groet, Eva

Antwoord:

Beste vragensteller,

U legt mij een interessante kwestie voor, die de nodige vragen oproept.

U heeft kunnen aantonen dat Monuta een fonds heeft overgenomen. Het is opmerkelijk te noemen dat men u vervolgens om nog meer bewijsstukken vraagt. Redelijkerwijs moet de administratie van de verzekeraar vollediger zijn en beter op orde zijn dan die van een particulier.

De bewering dat men slechts de "actieve" polissen heeft overgenomen verwondert mij enigszins. Dat zou namelijk inhouden dat alleen de belangen van de premiebetalende polishouders zouden zijn gedekt en dat de premievrijen (die dan de meeste premies reeds hebben opgebracht)niets krijgen?
Dat wil er bij mij niet in. Want wat is/werd er dan feitelijk overgenomen? Een boeiende vraag.

Ik adviseer u om deze kwestie voor te leggen aan het Kifid. Dan zullen alle relevante stukken worden opgevraagd opdat alle feiten zo nauwkeurig als mogelijk op tafel komen en zal er een bindende uitspraak worden gedaan.
Dan zal ook duidelijk kunnen worden wat Monuta redelijkerwijs zou moeten uitkeren.

Gegevens Kifid: https://www.kifid.nl/klacht-indienen/

Met vriendelijke groet, Evert de Niet

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE