uitvaart totaal verzekering - uitbetaling?


4 juni 2012

Vraag nummer: 28400

Onlangs zijn wij geconfronteerd met een overlijden in onze familie, waar nu blijkt dat diegene een 2- tal uitvaartverzekeringen te hebben afgesloten.
Één verzekering heeft inmiddels al afgehandeld - echter de andere (Yarden) geeft aan dat er geen sprake is van een uitbetlaing.
Wat houdt een uitvaart totaal verzekering precies in vraag ik mij af.

Met vriendelijke groet,
Axel Borkent

Antwoord:

Geachte mevrouw, mijnheer,

Ik ken het product "uitvaart-totaal" niet, maar veronderstel dat dit een natura-uitvaartverzekering is, dat wil zeggen een verzekering van dienstverlening. In beginsel keert een dergelijke verzekering geen geld uit, maar vergoed tot de in de polis vastgelegde grens de uitvaartkosten. U heeft van deze verzekering echter geen gebruik hoeven te maken omdat er al een andere verzekering was gesloten. Het ligt voor de hand dat Yarden of toch de geldwaarde van de polis uitkeert of de verzekering omzet ten behoeven van een door u aan te geven andere verzekerde. Ik adviseer u aan Yarden te vragen de geldwaarde uit te keren nu de verzekrde al is overleden en er geen uitvaartkosten bij Yarden worden gedeclareerd.

Als u er met Yarden niet uitkomt, kunt u een klacht indienen bij het Klachteninstituut Financiele dienstverlening, te bereiken via de website www.kifid.nl

Met vriendelijke groet,
J. Zwaanswijk

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE