rente op koopsompolis


5 maart 2011

Vraag nummer: 24511  (oude nummer: 16498)

In 1998 is een koopsompolis ineens afgenomen om de begrafenis van mijn tante te financieren als een natura uitvaartverzekering. Nu is mijn tante overleden en de begrafenis is via een later afgesloten koopsompolis bij een andere onderneming ondergebracht en uitgevoerd. De eerder genoemde polis is wel blijven bestaan.
Die verzekeraar gaat nu wel tot uitbetaling over, maar rekent geen rente op die koopsompolis door. Wel worden 50 Euro admin.kosten afgetrokken.
Vraag: administratiekosten is nog te begrijpen, maar de eerste verzekeraar heeft wel jarenlang kunnen profiteren van het bedrag terwijl zij daar geen prestatie voor hebben te hoeven leveren. Is het terecht om rente te vragen op de afgsloten overeenkomst ??

Dank voor uw reactie

Antwoord:

Geachte mevrouw, mijnheer,

Dat hangt er een beetje vanaf. Meestal is het zo dat een koopsom wordt gestort en daarvoor een bedrag wordt verzekerd dat (soms aanmerkelijk) hoger is dan het bedrag van de koopsom. Feitelijk calculeert de verzekeringsmaatschappij al reeds toekomstige rente in. Daarbij moet u bedenken, dat als het overlijden kort na het storten van de koopsom zou plaatsvinden, de verzekeringsmaatschappij toch het volledige verzekerde bedrag verschuldigd is. Dat zogeheten risicodeel moet ook uit de koopsom worden gefinancieerd en vermindert dus het deel van de koopsom dat door de verzekeringsmaatschappij rentedragend wordt belegd. Als de verzekeringsmaatschappij rendement maakt op dat resterende deel van de koopsom, na aftrek van beleggingskosten, dat hoger is dan de rente die zij al bij voorbaat heeft ingecalculeerd in de hoogte van de het verzekerde bedrag, dan ontvangen de verzekeringsnemers een winstbijschrijving op de polis. Het is dus niet onlogisch dat u alleen het verzekerde kapitaal ontvangt (er van uitgaande dat dat hoger is dan de koopsom). Dat er administratiekosten in rekening worden gebracht vind ik overigens wel vreemd!! Ik zie niet in welke kosten de verzekeringsmaatschappij extra maakt om daarmee EUR 50,- administratiekosten te moeten berekenen. Dat zou in de polisvoorwaarden geregeld moeten zijn.

Als de uitkering gelijk is aan de koopsomstorting (of lager) dan klopt er volgens mij iets niet en moet u daarover een klacht indienen bij de verzekeringsmaatschappij. Als die klacht dan niet naar tevredenheid wordt afgehandeld, kunt u een klacht indienen bij het Klachteninstituut financiƫle dienstverlening, te bereiken via hun website www.kifid.nl

Met vriendelijke groet,
J. Zwaanswijk

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE