mee verzekerd


8 mei 2014

Vraag nummer: 38293

Kan een familie mij zomaar mee verzekeren zonder dat ik dat weet en hoe kan ik dat stop zetten als hun dat niet doen

Antwoord:

Geachte mevrouw, mijnheer,

Ja, in principe kan een uitvaartverzekering gesloten worden op een familielid zonder diens medewerking. Gebruikelijk is wel dat er een gezondheidsverklaring wordt getekend.

Als u verzekerde bent op een uitvaartverzekering, die door een ander gesloten is en waarvoor de premie door iemand anders wordt betaald, dan kunt u dat niet stopzetten. U heeft daarbij ook geen belang.

Met vriendelijke groet,
J. Zwaanswijk

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE