Yarden is onvoldoende solvabel - niet eens met oplegging aangepaste polisvoorwaarden uitvaartverzekering


27 juli 2019

Vraag nummer: 58286

Graag advies over hoe ik bij Yarden kan aangeven dat ik 1. het niet eens ben met hun aanpassing van mijn polispakket Uitvaartverzekering. En 2. Yarden vraag om zich te houden aan de overeenkomst die ik lang geleden met hen ben aangegaan.

Ik heb een polispakket bij Yarden (AVVL uitvaartzorg NV 1997).

Begin juli schrijft Yarden mij dat zij een solvabiliteitsgebrek heeft. Daarom wordt mijn polispakket per 1 augustus as. gewijzigd, schrijft Yarden. Resultaat is dat ik per 01-01-2020 voor mijn polis minder diensten kan afnemen dan eerder overeengekomen: bij een polis van 3200,- € zullen 673 € aan diensten minder in rekening gebracht kunnen worden.

ik ben het niet eens met deze 1. op zeer korte termijn aangekondigde, en eenzijdig 2. opgelegde poliswijziging en 3. ook niet met de door Yarden voorgelegde alternatieven (o.a een afkoopsom van 2400 €).


Graag een reactie.

Met vriendelijke groet, Margo

Antwoord:

Beste vragensteller,

Het is voor mij niet zondermeer mogelijk om u een inhoudelijke reactie te geven op de vragen en stellingen die u neerlegt. Ik ken niet de overeenkomst en bijbehorende voorwaarden en ook ken ik de correspondentie niet waar u naar verwijst.

Ik begrijp dat u het niet eens bent met hetgeen Yarden u voorstelt. Uit wat u me schrijft maak ik op dat u kennelijk kunt kiezen uit mogelijkheden.
Het lijkt me verstandig om, indien u vragen heeft over het aanbod, u die voorlegt aan Yarden. Daarbij kunt u uiteraard ook de vraag stellen op grond van welke artikelen in de voorwaarden men dit meent te kunnen voorstellen, zodat u een onderbouwing van Yarden krijgt.

Vervolgens kunt u voor uzelf vaststellen wat u werkelijk van het aanbod vindt en waar u zich eventueel in kunt vinden. Dat is echt iets wat u voor uzelf moet vaststellen.

Met vriendelijke groet, Evert de Niet

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE