winstdeling op uitvaartverzekering tegen koopsom.


10 februari 2014

Vraag nummer: 37314

op 1 december 2008 sloot ik een uitvaartverzekering tegen koopsom met winstdeling bij Monuta.
Deze winstdeling wordt berekend op basis van het rendement op beleggingen, wanneer de verzekering op het einde van het verzekeringsjaar tenminste 5 jaar heeft bestaan.
Monuta weigert de verzekerde som te verhogen omdat deze verhoging slechts €.10,== zou bedragen. Monuta weigert tevens conform polisvoorwaarden een jaarlijkse opgave te verstrekken omtrent de verhoging van de uitkering.
Graag uw zienswijze hierover en waar ik een klacht m.b.t. de werkwijze van Monuta kan indienen. Ik ben bereid u een kopie van de polis en bijbehorende voorwaarden toe te zenden.
Uw antwoord zie ik met belangstelling tegemoet.
Met vriendelijke groet
C.M.Smeets.

Antwoord:

Geachte mevrouw, mijnheer,

Monuta behoort elk jaar een opgave te verstrekken van de stand van de winstdeling. Zelfs als di winstdeling 0,- is. Het lijkt mij onlogisch geen winstbijschrijving te doen als het bedrag daarvan EUR 10,- is. Ik adviseer u hierover een klacht in te dienen bij de directie van Monuta. Als op uw klacht niet naar uw tevredenheid wordt gereageerd, kunt u een klacht indienen bij het Klachteninstituut financiële dienstverlening. Daarvoor kunt u terecht op de website www.kifid.nl

Met vriendelijke groet,
J. Zwaanswijk

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE