Welke voorwaarden gelden bij het lidmaatschap van AVVL


27 oktober 2017

Vraag nummer: 52515

Mijn vader heeft in 1982 een naturapolis afgesloten bij AVVL. Nu hij overleden is verwijst Yarden bij de vergoeding naar de voorwaarden van 1979. In deze voorwaarden stond bv geen koffietafel vermeld. Dit terwijl in een uitgave van AVVL uit 1992 wordt geschreven dat alle leden onder de nieuwe polisvoorwaarden vallen. Vraag: welke voorwaarden zijn van toepassing?

Met vriendelijke groet
J. Hoogenboom

Antwoord:

Beste heer/mevrouw Hoogenboom, de van toepassing zijnde voorwaarden zijn die voorwaarden zoals deze bij het afsluiten van de polis zijn verstrekt. Dat moeten dus de voorwaarden van 1982 zijn.
Het kan zo zijn dat in 1982 de voorwaarden zoals die sinds 1979 van kracht waren nog steeds werden gehanteerd. Gezien de reactie die u beschrijft zal dat het geval zijn geweest.
Voorwaarden van verzekering worden niet jaarlijks gewijzigd, waarbij ik opmerk dat voorwaarden niet zondermeer met terugwerkende kracht van toepassing kunnen worden verklaard.
U wijst op de voorwaarden die in 1992 van kracht waren en die kennelijk voor alle leden van dat moment van kracht zouden zijn: dat zal dan met een ledenbesluit moeten zijn bekrachtigd.
Dit is wat ik erover kan zeggen in algemene zin. De echte feiten zijn natuurlijk bepalend en die kan Yarden u verstrekken en toelichten, inclusief de formele besluitvorming die daaronder ligt.

Met vriendelijke groet, Evert de Niet

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE