verzekerd bedrag


1 juli 2013

Vraag nummer: 34972

Ik heb een verzekering van een ouder voor mij liggen afgesloten in 1977 bij AVVL. Een natura verzekering waarbij er diverse handelingen bij het overlijden geregeld worden. Ongeacht de kosten.
Deze verzekering is overgegaan naar Yarden die in 2008 de natura vervangt in een verzekerd bedrag. De polis was al premievrij, is dit dan nog mogelijk, is hier sprake van contractbreuk? En moet het dan toch een natura verzekering blijven waarbij een pakket van activiteiten in de verzekering thuis horen?

Antwoord:

Geachte mevrouw, mijnheer,

Inderdaad heeft Yarden destijds allerlei "oude" verzekeringen van overgenomen uitvaartondernemingen herzien, onder ander die van AVVL. Juridisch was dat toegestaan op grond van een bepaling in de verzekeringsvoorwaarden (de zogeheten herzieningsclausule). Dat de polis premievrij was, maakt wat dat betreft geen verschil. Yarden heeft bij mijn weten destijds de betrokken verzekeringnemers geïnformeerd. Ook heeft Yarden een korting toegezegd op de uitvaartkosten voor de betrokken polishouders.

Voor meer informatie verwijs ik u naar de klantenservice van Yarden.

Met vriendelijke groet,
. Zwaanswijk

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >