Vervolgvraag 'Koopsompolis'


13 maart 2013

Vraag nummer: 33896

Héél hartelijk dank voor uw (snelle) antwoord.
Als de kosten van de uitvaart lager zijn dan het verzekerd bedrag, blijft het restantbedrag dan bij de begunstigde? Zo ja, kan het restantbedrag dan worden aangewend om bijvoorbeeld resterende huurverplichting, eindafrekening energielasten, de nota eigen risico zorg of andere nog te betalen rekeningen te betalen? Valt het restantbedrag in de nalatenschap?
Bij voorbaat dank.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Wat er met het restantbedrag gebeurt, is afhankelijk van wat daarover in de verzekeringsvoorwaarden is vastgelegd. Vaak is bepaald dat een restantbedrag in de polis blijft staan en dat er een andere verzekerde wordt aangewezen. Maar ook kan zijn bepaald dat een restant aan de begunstigde wordt uitgekeerd. In dat laatste geval mag het restant naar eigen inzicht worden aangewend. De uitkering wordt belastingtechnisch gezien als een uitkering onderhevig aan erfbelasting, behalve als de premie niet door de verzekerde zelf is betaald. Maar meestal hebben we het over geringe bedragen die binnen de vrijstelling vallen.

Wel van belang is dat u voordat u eventueel de overeenkomst aangaat, de bevestiging van de verzekeringsmaatschappij krijgt dat een eventueel restant aan de begunstigde wordt uitgekeerd.


Met vriendelijke groet,
J. Zwaanswijk

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE