Uitvaartverzekeringen voor mensen met ernstige medische aandoeningen?


3 februari 2017

Vraag nummer: 49460

Zijn er ook uitvaartverzekeringen voor mensen met ernstige medische aandoeningen?

Antwoord:

Beste Peter, er zijn naar mijn weten geen specifieke op dit risico gerichte verzekeraars. Alle verzekeraars stellen gezondheidsvragen en beoordelen aan de hand van de antwoorden of en zo ja onder welke voorwaarden de verzekering wordt geaccepteerd.
Dit beleid is door iedere verzekeraar zelf ingericht. Het is bij het indienen van een aanvraag voor een verzekering altijd zaak om alle gestelde vragen naar waarheid in te vullen zodat de verzekeraar op basis van de juiste informatie de acceptatie kan laten plaatsvinden.

Met vriendelijke groet, Evert de Niet

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE