uitvaartverzekering


22 april 2014

Vraag nummer: 38121

bij wie kan ik mijn gehandicapte dochter verzekeren want ik krijg overal een afwijzing ivm haar medicijn gebruik

Antwoord:

Geachte mevrouw, mijnheer,

Voor uitvaartverzekeringen is er geen acceptatieplicht en kunnen verzekeringsmaatschappij een aanvraag weigeren op grond van de gezondheidstoetstand van de aspirant-verzekerde. Bepalend daarbij is gewoonlijk of er een verhoogd overlijdensrisico is.

Soms kan ook bij een verhoogd overlijdensrisico wel een verzekering worden gesloten, maar dan tegen een hogere premie en/of een zogeheten wachttijd. Dat laatste is een periode waarbinnen er geen dekking is als de verzekerde overlijdt. Die mogelijkheden zijn er voor zogeheten overlijdensrisicoverzekeringen. Dat zijn géén natura-uitvaartverzekeringen, maar een verzekering op grond waarvan een geldbedrag wordt uitgekeerd als de verzekerde binnen een bepaalde periode overlijdt. Als de verzekerde op de einddatum nog in leven is, vervalt de verzekering zonder recht op uitkering.

Een levensverzekeringsmaatschappij die een zeer ruim acceptatiebeleid heeft en in principe vrijwel iedereen accepteert, is de NV Levensverzekeringsmaatschappij De Hoop,. gevestigd aan de Zeestraat 10 te Den Haag. Het telefoonnummer daarvan is 070-3421313. U kunt ook via de website contact opnemen: www.dehoopleven.nl

Met vriendelijke groet,
J. Zwaanswijk

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE