uitvaartverzekering


22 oktober 2012

Vraag nummer: 32265

kan ik mijn uitvaartverzekering bij Monuta afkopen zo nodig premie vrijmaken

Antwoord:

Geachte mevrouw, mijnheer,

Premievrijmaken is in beginsel mogelijk. Of afkoop mogelijk is, is afhankelijk van de vraag of dit recht in de verzekeringsvoorwaarden is opgenomen. Afkopen is overigens veelal financieel erg onvoordelig. De premie die u betaalt voor een uitvaartverzekering, bestaat voor een groot deel uit zogeheten "risicopremie". Dat is het deel van de premie dat nodig is om het risico van (vroegtijdig) overlijden te financieren. Dat deel van de premie maakt geen deel uit van de afkoopwaarde, dus is de afkoopwaarde in de regel erg beperkt.

Ik adviseer u uw vraag voor te leggen aan Monuta.

Met vriendelijke groet

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE