Uitvaart letterlijk


8 november 2010

Vraag nummer: 24497  (oude nummer: 16168)

Mijn ouders hebben een uitvaartverzekering in natura. Nu keert de verzekering enkel alleen de kist en rouwauto uit.
De crematie valt volgens hun niet onder de dekking.
Mijn ouders hadden een hele oude pols. Hierin staat zeer summier vermeld wat de verzekering inhoud.
Maar de volgende zin staat er wel in "verzoring en regeling van de uitvaart" Hoort de crematie nu wel of niet tot de uitvaart.
met vriendelijke groet
Rob Bosman

Antwoord:

Geachte heer Bosman,

Uiteraard behoort crematie bij de uitvaart. Het is een totaalpakket. Echter, u heeft het over een hele oude polis. Vroeger waren uitvaartverzekeringen niet winstdelend of waardevast (zoals tegenwoordig wel het geval is). Dat houdt vaak in dat op grond van de polis weliswaar de uitvaart wordt verzorgd, echter in de regel tot een bepaald bedrag. Als dat bedrag niet toereikend is om alle kosten te dekken, moet men veelal bijbetalen, resp. wordt slechts een deel van de uitvaart vergoed. Of dat ook in uw geval zo is kan ik niet beoordelen. Ik adviseer u daarover uitleg te vragen bij de uitvaartverzekeringsmaatschappij. Als u er met hen niet naar tevredenheid uitkomt, kunt u een klacht indienen bij het Klachteninstituut Financiƫle Dienstverlening. Dit kan digitaal via www.kifid.nl.

Met vriendelijke groet,
J. Zwaanswijk

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE