Uitkering bij overlijden


18 augustus 2014

Vraag nummer: 39411

Mijn broer heeft 4 uitvaartpolissen lopen bij NVG Het Noorden van 1936. Kunt u mij het totaalbedrag mailen bij overlijden ?
Polisnummer 00820847
Polisnummer 00885738
Polisnummer 00812301
Polisnummer 00981724

Antwoord:

Geachte mevrouw,mijnheer,

Neen, dat is via dit forum niet te achterhalen. Wij hebben geen inzage in verzekeringsadministraties.

U moet daarvoor contact opnemen met de betreffende verzekeringsmaatschappij. De rechtsopvolger daarvan is Aegon Nabestaandenzorg.Contactgegevens vindt u op de website www.aegon.nl

Met vriendelijke groet,
J. Zwaanswijk

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE