Uitbetaling


7 maart 2012

Vraag nummer: 27687

Beste Heer,

Sinds 16-12-2011 is mijn moeder overleden, om de begrafenis te bekostigen heb ik de polis op bij ardanta ingeleverd. Ardanta heeft alles 12-01-2012 binnen gekregen,en alles klopte. Helaas tot op heden is er nog steeds niets uitgekeerd.
Normaal ( tenminste dat heeft mij de begrafenisondernemer verteld ) duurt het ongeveer twee weken voordat tot uitkering wordt overgegaan. Mijn vraag is dan ook. Zijn hier geen regels voor.
Ik heb vandaag nog gebeld,en men gaf mij te kennen dat het misschien nog wel drie weken zou kunen duren. Is dat een normale gang van zaken ???

Met vriendelijke groet
Gert

Antwoord:

Geachte heer,

Er zij hiervoor geen specifieke regels, maar u kunt de verzekeringsmaatschappij wel wat onder druk stellen door een ingebrekestelling te sturen. Dat is een (liefst aangetekende) brief waarin u stelt dat u de uitkering uit de polis uiterlijk op.........verwacht (een redelijke termijn is twee weken na dagtekening van uw brief). Voorts vermeld u daarbij dat als u op de bewuste datum de uitkering niet heeft ontvangen, u vanaf deze datum aanspraak maakt op de vergoeding van wettelijke rente.

Met vriendelijke groet,
J. Zwaanswijk

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE