Uitbetalen polis


10 juni 2014

Vraag nummer: 38748

Kan een verzekeraar weigeren een polis boven de tweehonderd euro uit te betalen.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Dat ligt er aan wat u bedoelt. Als de v erzekerde is overleden en op diens leven was een verzekering gesloten, dan heeft de op de polis genoemde begunstigde recht op de uitkering, ongeacht de hoogte van het verzekerde bedrag.

Als de verzekerde nog in leven is en u wil de polis afkopen, dan kan in de verzekeringsvooreaarden inderdaad zijn bepaald dat afkoop niet mogelijk is. Afkoop zou immers in strijd zijn met de doelstelling van de verzekering: financiering van uitvaartkosten. Veelal zijn verzekeringsmaatschappij wel bereid afkoop van kleine bedragen toe te staan.

Met vriendelijke groet,
J. Zwaanswijk

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE