Status/overzicht oude polissen.


30 januari 2017

Vraag nummer: 49373

Kunt U mij een overzicht van de waarde alsmede wie het betreft en de verzekering die e.e.a. beheert geven van de volgende polissen:
(A.Westgeest)2069699 + (C.Westgeest)2069700 + (J.Westgeest)4800196 + (A.Westgeest)4800243 + (A.Westgeest)4801263.
Gaarne bevestiging.

Antwoord:

Beste Arie, dit is een algmeene informatieve adviesrubriek. Ik beschik niet over een database met verzekeringsgegevens.
Je zult deze vraag rechtstreeks aan de verzekeraar die op de polissen vermeld staat moeten voorleggen.
Dat kan meestal via de website van de verzekeraar.

Met vriendelijke groet, Evert de Niet

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE