premivije polis afkopen of uitbetalen


19 maart 2014

Vraag nummer: 37730

Mijn moeder heeft voor mij in het verleden een begrafenis polis afgesloten. Deze polis is inmiddels premie vrij gemaakt en mijn moeder is nu nog verzekerings nemer.
Nu komt mijn zwager binnen kort te overlijden door kanker. (Eerste diagnose 3 weken terug)
het blijkt dat hun polis nooit is omgezet naar euro's. hier door komen ze een redelijk bedrag te kort op de verzekering. Volgens de verzekering kan mijn verzekering niet overgeschreven worden naar mijn zwager of uitbetaald worden aan mij of mijn moeder.
klopt dit.

Antwoord:

Dat een polis niet is omgezet naar EURO's is niet relevant. De tegenwaarde van het verzekerde bedrag in guldens wordt na het overlijden van de verzekerde uitgekeerd.

Echter, de verzekering keert alleen uit na het overlijden van de verzekerde.Ik maak uit uw informatie op dat u dat bent. Het is inderdaad niet mogelijk de polis over te schrijven naar een andere verzekerde.

Hooguit kunt u de verzekeringsmaatschappij vragen om de polis af te kopen. In dat geval wordt de in de polis opgebouwde waarde uitgekeerd onder aftrek van de kosten. Over het algemeen valt het bedrag van de afkoopwaarde erg tegen. Of de polis kan worden afgekocht en zo ja, wat die afkoopwaarde is, moet u navragen bij de desbetreffende verzekeringsmaatschappij.

Met vriendelijke groet,
J. Zwaanswijk

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE