oververzekerde uitvaart


26 augustus 2014

Vraag nummer: 39523

Ik heb een aantal polissen voor mijn uitvaart en daar bovenop een all risk uitvaartverzekering. Kan ik de afbetaalde polissen inwisselen en het gespaarde bedrag terugvorderen.

Antwoord:

Geachte mevrouw, mijnheer,

In beginsel zijn uitvaartverzekeringen niet afkoopbaar. Als het om geringe bedragen gaat, zijn verzekeringsmaatschappijen echter veelal wel genegen om afkoopverzoeken in te willigen.

Houd u er echter wel rekening mee, dat de afkoopwaarde in de regel slechts een gering bedrag is. U heeft het over het gespaarde bedrag, maar een uitvaartverzekering is GEEN spaarrereking. U betaalt premie waarmee u een risico overdraagt aan de verzekeringsmaatschappij, namelijk het verzorgen van de uitvaart of het uitkeren van de verzekerde waarde na het overlijden van de verzekerde. Die premie krijgt u vanzelfsprekend niet teruggestort. Vergelijkt u het maar met de premie die u betaalt voor bijvoorbeeld uw inboedelverzekering. Ook met die premie draagt u de financiƫle gevolgen van een zeker risico over aan de verzekeringsmaatschappij. Als u geen schade heeft, kunt u uiteraard niet om teruggave van die premie vragen.

De afkoopwaarde wordt gevormd door eventueel gerealiseerde overwaarde in de verzkering. De hoogte daarvan is afhankelijk van onder andere de soort verzekering, de looptijd en of het een al dan niet winstdelende verzekering betreft.

Ik adviseer u uw vraag voor te leggen aan de desbetreffende verzekeringsmaatschappij. Als dit een inmiddels niet meer bestaande verzekeringsmaatschappij is, kunt u bij De Nederlandsche Bank (DNB) navragen wie de rechtsopvolger is.
Het informatienummer van DNB is 0800 020 1068.

Met vriendelijke groet,
J. Zwaanswijk

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE