opzeggen uitvaartverzekering koopsompolis


31 mei 2011

Vraag nummer: 24522  (oude nummer: 16765)

In mijn polisvoorwaarden staat dat deze verzekering niet opzegbaar is. Is daar in deze tijd van wantrouwen naar verzekeringsmaatschappijen niets aan te doen (lees af te dwingen)?

Antwoord:

Geachte mevrouw mijnheer,

Als in de verzekeringsvoorwaarden is geregeld dat de verzekering niet afkoopbaar is, heeft dat veelal een fiscale reden: de premie voor een uitvaartverzekering was voorheen als bijzondere kosten aftrekbaar voor de inkomstenbelasting (het is niet relevant of al dan niet van die mogelijkheid gebruik is gemaakt; het gaat slechts om het feit dat de premie aftrekbaar was). Als men vervolgens tot afkoop overgaat, zou de verzekeringsmaatschappij dit moeten melden aan de belastingdienst die vervolgens een naheffing kan opleggen wegens niet reguliere afwikkeling. Dit is dan het formele aspect, naast het gegeven dat de afkoopwaarde in de regel zeer gering is. Het belangrijkste deel van de premie is risicopremie, dat is het deel van de premie dat nodig is om het risico van vroegtijdig overlijden af te dekken. Immers als een verzekerde kort na het afsluiten van de uitvaartverzekering overlijdt, is de verzekeringsmaatschappij de volledige verzekerde prestatie verschuldigd, ook al staat daartegenover nog geen premiebetaling. Dat deel van de premie maakt geen deel uit van de afkoopwaarde.

In ieder geval is het te adviseren dat u bij de verzekeringsmaatschappij navraag doet waarom de polis niet is af te kopen.

Met vriendelijke groet,
J. Zwaanswijk

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE