Ongezegelde polis


25 november 2016

Vraag nummer: 48360

Mijn ouders hebben voor mij (1983 jaar) in 1947 een begrafenispolis afgesloten met als uitvoering een lijkwagen, dragers en volgkoetsen bij Onderlinge Hulp. Nu ontving ik een schrijven van Ardanta verzekering dat gezien de polis zonder zegel is gesloten de waarde "slechts" fl. 500,00 zou zijn (€ 227,00). Moet ik hiermede akkoord gaan of een procedure beginnen? Gaarne Uw antwoord.

Antwoord:

Beste heer/mevrouw Holl, de waarde van een polis in relatie tot de zegelwet is een verzekeringstechnisch inhoudelijke zaak. Die moet u met de verzekeraar bespreken.
Als u daar voor uw gevoel onvoldoende antwoord krijgt kunt u de klachtenregeling van de verzekeraar inzien, die zal op de website staan. Vervolgens kunt u de actie ondernemen die u wilt ondernemen. Het is, indien u er met de verzekeraar niet uitkomt, aan te raden het geheel dan voor te leggen aan het Kifid.

Met vriendelijke groet, Evert de Niet

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE