Onbekende uitvaartverzekering


8 november 2018

Vraag nummer: 56627

Ik schijn al sinds mijn 7de jaar ( 1969 ) een uitvaartpolis te hebben die waarschijnlijk door mijn ouders is afgesloten. Saldo is € 681,00. Ik heb dit nooit geweten.
Al jaren heb ik bij Monuta een verzekering lopen en ik denk dat deze toereikend zal zijn als ik er niet meer ben.
Kan ik van deze verzekering nog geld terugvorderen ?

Antwoord:

Beste vragensteller, ik beschik niet over een database met verzekeringsgegevens, dit is een adviesrubriek. U moet zich rechtstreeks wenden tot de verzekeraar die op de polis vermeld staat. Via hun website kunt u met deze verzekeraar in contact komen.
Vervolgens kunt u daar uw vraag voorleggen.
Ik wijs u er op dat het verstandig zal zijn om uw huidige uitvaartwensen op een rij te zetten en na te gaan of u daarvoor voldoende verzekerd bent. Het zou best zo kunnen zijn dat u (lees: uw nabestaanden) het genoemde bedrag prima kunt gebruiken, wellicht ook voor veranderende wensen in de toekomst.

Met vriendelijke groet, Evert de Niet

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE