Niet bekend maken uit te keren bedrag van natura polis


18 februari 2013

Vraag nummer: 33665

Geachte heer Zwaanswijk,

Regelmatig verzoeken nabestaanden, wat het uit te keren bedrag is van een polis waar wel sprake is van een verzekerd bedrag op de polis. Dit zijn bijvoorbeeld polissen van RVS (inmiddels Nationale Nederlanden). Wanneer wij informeren en melding doen van het overlijden van de verzekerde bij Nat. Nederlanden delen ze ons mede dat ze geen bedrag bekend mogen maken. Klopt dit?

Antwoord:

Ik kan mij alleen voorstellen dat zij het informeren over de hoogte van het verzekerde bedrag slechts aan de verzekeringnemer willen doen. Maar als u door de verzekeringnemer bent gemachtigd om die informatie op te vragen, zie ik niet in waarom de verzekeraars die informatie niet zouden verstrekken.

De verzekeringnemer (of de gemachtigde namens hem) heeft altijd recht om te weten wat de stand van het verzekerde bedrag is.

Ik kan u slechts adviseren nogmaals met de verzekeraar contact op te nemen met het verzoek te onderbouwen waarop de onwil om informatie te geven is gebaseerd.

Met vriendelijke groet,
J. Zwaanswijk

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE