meerdere verzekeringen


19 maart 2009

Vraag nummer: 24455  (oude nummer: 12558)

Mijn ouders hebben een natura uitvaarverz. voor een erg laag bedrag en bij een andere maatschappij een uitvaartverzekering die in geld uitkeert. Zij maken zich grote zorgen over de afhandeling van de kosten na overlijden. Kunt u uitleggen hoe wij t.z.t. moeten handelen?

Vriendelijke groet,

Thea Draaisma

Antwoord:

Geachte mevrouw Draaisma, beste Thea,

In beginsel is dit geen probleem. Het is gebruikelijk dat de polissen aan de uitvaartondernemer worden overhandigd. De uitvaartondernemer neemt contact op met de verschillende verzekeringsmaatschappijen. Het is ook gebruikelijk dat de uitkeringen aan de uitvaartverzorger worden gedaan waarmee de kosten worden gefinancierd. Als het gaat om een polis waaruit een geldbedrag wordt uitgekeerd aan de nabestaanden, kan desgewenst worden vastgelegd (dat kan ook na het overlijden) dat de uitkering aan de uitvaartverzorger wordt overgemaakt.

Wel belangrijk is om na te gaan of de totale uitkering toereikend is om de uitvaartkosten te financieren. Daarvoor staat op www.uitvaart.nl handige rekentools.Komt u tot de conclusie dat er niet genoeg geld beschikbaar is, dan kunt u bijvoorbeeld een aanvullende storting doen bij een uitvaartverzekeringsmaatschappij (depotstorting). Bekende verzekeringsmaatschappijen zijn bijvoorbeeld Yarden; DELA; Monuta; PC Hooft Groep, Ardanta. Uiteraard kunt u er ook voor kiezen een bedrag te storten op een spaarrekening. Zorgt u dan wel dat u gemachtigd bent om dat saldo op te nemen.

Uiteraard spreken we de hoop dat dat het nog heel lang duurt voordat u de verzekeringen nodig heeft.

Met vriendelijke groet,
Johan Zwaanswijk

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE