levensverzekeringen oud


2 augustus 2014

Vraag nummer: 39256

Ik heb 5 oude levensverzekeringspolissen van mijn man die nog in leven is ooit afgesloten door zijn ouders. Inmiddels zij alle 5 beeindigd maar er is nooit naar hem toe gereageerd om de uitbetaling te regelen heeft hij nog recht hierop want er staat iets van verjaring van 5 jaar achterop of is dit alleen bij overlijden??

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Als een verzekering wordt beëindigd, terwijl er nog sprake is van een waarde, zal er altijd contact opgenomen worden met de rechthebbende. Inderdaad vervalt de vordering dan na vijf jaar. Het is echter maar de vraag of de verzekeringen nog waarde hadden toen zij werden beëindigd. Meestal is dat niet het geval. Ik kan u slechts adviseren contact op te nemen met de desbetreffende verzekeringsmaatschappij om daarnaar navraag te doen.

NMet vriendelijke groet,
J.Zwaanswijk

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >