levensverzekering victoria vesta


18 juni 2013

Vraag nummer: 34898

mijn man is 11-02-1992 overleden we hadden een levens en gezinsongevallen verzekeringen zij hebben toen voor mijn man betaaldt vraag; zij melden mij dat mijn premie en van mijn zoon was vrijgesteldt wat mijn vraag is kan die verzekeringen afkopen nr 94194560 bedankt

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Ik maak uit uw vraag op dat de polis premievrij is. Nog afgezien van het feit dat afkoop in de regel financieel erg onaantrekkelijk is, kan ik uw vraag of de verzekering kan worden afgekocht niet beantwoorden. Dat is namelijk afhankelijk van de vraag wat daarover in de verzekeringsvoorwaarden is geregeld. Niet alle polissen kunnen worden afgekocht. Ik kan u slechts adviseren uw vraag voor te leggen aan de verzekeringsmaatschappij. Inmiddels is dat Nationale Nederlanden te Rotterdam.

Met vriendelijke groet,
J. Zwaanswijk

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE