is een polis rentedragend.


24 februari 2011

Vraag nummer: 24509  (oude nummer: 16466)

In 1957 is voor een polis afgesloten met een looptijd van 30 jaar. In 1987 zijn alle premies betaald. Onlangs kwam de polis weer boven tafel. Ik heb gebeld met de verzekeringsmaatschappij en kreeg te horen dat de huidige waarde van de polis gelijk is aan het verzekerde bedrag van destijds. Er zijn maatschappijen die bonussen en winstdeling toevoegen aan de polis (bijvoorbeeld REAAL) maar de maatschappij waar deze polis loopt schijnbaar niet. Is dit terecht of zijn hier 'spelregels' voor?

Groetjes
A. Nachtzaam

Antwoord:

Geachte mevrouw, mijnheer,

Nee, spelregels zijn er daarvoor niet. Tegenwoordig zijn alle moderne uitvaartverzekeringen van alle aanbieders winstdelend. Bovendien zijn er vaak andere instrumneten in de polis opgenomen, zoals de optieclausule, op grond waarvan een eenmaal afgesloten polis waardevast blijft. Vaak gaat dat dan wel gepaard met een premie-aanpassing. Maar dat was vroeger niet zo. Uitvaartverzekeringen waren in het verleden niet winstdelend. Een eenmaal afgesproken bedrag bleef gelijk (ook de premie werd in de regel niet aangepast). Dat zijn inderdaad polissen die gerekend naar de tegenwoordige maatstaven, bij lange na niet meer toereikend zijn om de kosten van een uitvaart volledig te dekken.

Met vriendelijke groet,
J. Zwaanswijk

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >