informatie


29 september 2011

Vraag nummer: 26204

Mijn vrouw en ik hebben beiden zowel een AVVL natura crematie verzekering (lidnr. 482024/5 per 01-09-1988, koopsom ƒ1990) als een Yarden uitvaartverzekering per 01-09-1988, polis 4737508.11942281/2, verzekerd bedrag €2.324).
In hoeverre overlappen deze polissen elkaar of vullen ze elkaar aan? Waarom heb ik van AVVL nooit een nieuw polisblad in euro's gekregen? Waarom meldt Yarden na 2006 nooit hoeveel de winstdeling bedraagt? Zijn beide polissen te combineren of kan ik verliesvrij van Yarden af? Hartelijk dank voor uw antwoord!

Antwoord:

Geachte heer,

Als er sprake is van meerdere natura-uitvaartverzekeringen, is het van belang om na te gaan of er inderdaad geen overlap ontstaat. Als de dekking bestaat uit een vast dienstenpakket kan dat inderdaad het geval zijn. Als er echter een geldbedrag verzekerd is dat gebruikt moet worden om e kosten van de uitvaart te voldoen, is er geen overlap. De bedragen worden dan als het ware samengeteld. AVVL is opgegaan in Yarden. In beginsel is het technisch wel mogelijk beide verzekeringen te combineren. Wat betreft uw vraag over de winstdeling kan ik u helaas niet informeren. Ik weet niet of de verzekering winstdelend is en zo ja, waarom Yarden daarover geen bericht heeft gestuurd. Ik adviseer u hierover contact op te nemen met de klantenservice van Yraden.

Met vriendelijke groet,
J. Zwaanswijk

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE