Geldigheid uitvaartverzekering


4 februari 2010

Vraag nummer: 24481  (oude nummer: 14983)

Beste heer J. Zwaanswijk,

Mijn zus is onverwachts 11 december 2009 overleden. Ik heb de uitvaart van mijn zus geregeld want ik kon geen uitvaartverzekering vinden. Nu heb ik een uitvaartpolis ontvangen die mijn zus in hetzelfde jaar heeft aangevraagd. Zij heeft gebruik gemaakt van de aktie: Wanneer u het aanvraagformulier vóór 7 november terug stuurt bent u bovendien tot 1 december 2009 gratis verzekerd. In de ontvangen polis staat dat er een afwijkend advies gegeven is tot de betalen premie. De premie op de polis is aangepast per 1-12- 2009. Mijn vraag: is de gratis premie een betaling van de polis want ik weet dat een polis alleen rechtsgeldig is als er een premie betaald is?

Met vriendelijke groet,
JF

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Het is niet zo, dat een verzekering pas rechtsgeldig is als er premie is betaald. Bepalend is of de verzekeringsmaatschappij de verzekering heeft geaccepteerd!
Vanfa dat moment is de verzekering van kracht, ook als er nog geen premie is betaald. Omdat er een polis is afgegeven, lijkt het mij evident dat de verzekering is geaccepteerd en er dus rechten aan ontleend kunnen worden.

Met vriendelijke groet,
J. Zwaanswijk

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE