geen polis bekend bij verz.mij.


3 mei 2014

Vraag nummer: 38237

ik heb een originele oude polis van "Oude Haagsche van 1836" ter waarde van NLG 200,=. deze liep van 1939 tot 1969. Afgesloten door mijn vader op mijn leven. ik wil deze polis afkopen maar de Goudse bericht mij dat de verzekering volgens hun administratie al is beeindigd en dat zij niet meer kunnen nagaan wat de reden van de beeindiging is geweest. Ik heb de originele polis in bezit en zou graag van u willen weten op welke wijze de waarde daarvan nog geeffectueerd kan worden

Antwoord:

Geachte mevrouw, mijnheer,

Helaas kan ik u daarmee niet helpen. Via dit forum kunnen alleen algemene vragen worden beantwoord. Dit specifieke geval kan alleen door de verzekeringsmaatschappij zelf worden nagegaan. Het feit dat u de polis nog in uw bezit heeft, wil uiteraard niet zeggen dat deze nog van kracht is. Er kunnen talloze redenen zijn waarom de verzekering is beƫindigd. Als de verzekering nog wel van kracht zou zijn, dan zou dat onherroepelijk uit de administratie van de verzekeraar moeten blijken. Als de polis om wat voor reden dan ook is vervallen, dan zullen de gegevens daarover nog slechts gedurende de wettelijke bewaartermijn te achterhalen zijn. Ik kan u slechts adviseren nog een poging te doen om via de Goudse informatie te krijgen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE